Məsuliyyətli Oyun

Mostbet Azərbaycanın əsas məqsədi hər bir müştərinin oyundan həzz ala bilməsi üçün saytda rahat atmosfer yaratmaqdır. Eyni zamanda, şirkət üçün istifadəçilərin ağıllı və rasional hərəkət etməsi vacibdir. Bukmeker kontoru bəzi oyunçuların qumar problemlərinin ola biləcəyini anlayır və buna görə də nəzarəti saxlamaq üçün alətlərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirir.

Mostbet rəhbərliyi məsuliyyətli oyun sahəsində bütün beynəlxalq və milli səyləri dəstəkləyir. Buna görə də şirkət oyunu şəffaf və hər bir oyunçu üçün başa düşülən etməyə çalışır. Rəsmi internet saytında istifadəçilər qumar oyunlarının mənfi təsiri haqqında məlumatları öyrənə, həmçinin nəzarəti saxlamaq üçün məsləhətlərdən yararlana bilərlər.

Məsuliyyətli Oyun - Mostbet

Diaqnostika

Araşdırmalara görə, insanların yalnız kiçik bir hissəsi qumar asılılığından əziyyət çəkir. Bununla belə, bəzi istifadəçilər problemdən belə xəbərdar olmaya bilərlər. Mostbet Azərbaycan müştərilərini qumar oyunlarında iştirak səviyyəsini anlamaq üçün bir neçə suala cavab verməyə dəvət edir:

 • Qumar oynamağa olan həvəsinizi dostlarınızdan və ya qohumlarınızdan gizlədirsiniz?
 • Əgər bir şey mərc etməyə mane olarsa, özünüzü məyus və ya əsəbi hiss edirsiniz?
 • Qumar oynadığına görə iş, ailə və digər məsuliyyətlərə laqeyd yanaşırsan?
 • Fikrinizi problemlərdən uzaqlaşdırmaq üçün mərclər edirsiniz?
 • Uduzduqdan sonra da nəyin bahasına olursa-olsun qazanmaq istəyiniz varmı?
 • Yalnız pulunuz bitdikdə dayana bilərsinizmi?
 • Heç mərc etmək üçün borc pul götürməli olmusunuzmu?

Ən azı iki suala bəli cavabını verdinizsə, bu, kömək axtarmaq üçün bir səbəbdir.

Qumar əlavəsinin özünü diaqnostikası - Mostbet

Tövsiyələr

Oyunun təsirli və uğurlu olması üçün oyunçular səy göstərməlidirlər. Mostbet Azərbaycan istifadəçiləri bəzi məsləhətlərlə tanış olmağa və onları həyata keçirməyə dəvət edir:

 • Bilin ki, qumar sadəcə bir əyləncə növüdür. Maliyyə problemlərini həll etmək üçün bukmeker kontoruna gəlməməlisiniz.
 • Oyuna başlamazdan əvvəl bu əyləncəyə nə qədər vaxt sərf edəcəyinizi müəyyənləşdirin.
 • Depozit limiti təyin edin. Bu bir gün, bir həftə və ya bir ay üçün tətbiq oluna bilər. Bu vasitə pula qənaət etməyə kömək edəcək.
 • Fasilə verin. Məğlubiyyətdən dərhal sonra nəyin bahasına olursa olsun geri qazanmağa çalışmayın.
 • Sərxoş və ya pis əhval-ruhiyyədə sayta girməyin.

Qumar asılılığından qaçınmaq üçün tövsiyələr - Mostbet

Alətlər

Mostbet Azərbaycanda bir neçə özünənəzarət alətləri də mövcuddur:

 • Mərc tarixi. Şəxsi hesabınızdakı bu bölmə oyunu idarə etməyə kömək edəcək. Orada nə qədər pul qoyduğunuzu və itirdiyinizi, nə qədər tez-tez qazandığınızı və s. öyrənə bilərsiniz. Müştəri həmçinin cari balansı öyrənə, vəziyyəti qiymətləndirə və yeni strategiya hazırlaya biləcək.
 • Özünü istisna etmə. İstifadəçi hesabı müvəqqəti bloklamaq üçün müştəri dəstəyi ilə əlaqə saxlaya bilər. Özünü xaric etmə funksiyası 6 aydan 5 ilə qədər mövcuddur. Bu müddət ərzində müştəri nə depozit qoya, nə də mərc edə bilməyəcək. Bu vaxtdan terapiya keçmək üçün istifadə etmək vacibdir. Həmçinin, özünü istisna etmə zamanı istifadəçi ikinci hesab yaratmamalıdır. İstifadəçilər başqa bir qumar obyektində profil açdıqda, şirkət onların çəkdiyi hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır.

Qumar asılılığı ilə mübarizə üçün xidmətlər: özünü istisna etmə və bahis tarixi

Peşəkar yardım

Asılı qumarbazlara kömək etməyə hazır olan bir çox təşkilat var. Belə müəssisələrdə insanlar həm məsləhət alır, həm də müalicə alırlar. Aşağıda ən yaxşı təşkilatların siyahısı verilmişdir:

 • GamCare – www.gamcare.org.uk.
 • Qumar terapiyası – www.gamblingtherapy.org.
 • Anonim qumarbazlar – www.gamblersanonymous.org.uk.
 • BeGambleAware – www.begambleaware.org.